Statut Chrzanowskiego WOPR
Zarząd
Kontakt
Galeria
Wykaz sprzętu Chrzanowskiego WOPR
Teren działania

Dokumenty


205 KB
   Wpis do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Związków Sportowych 24.07.2000


261 KB
   Decyzja sądu o terenie działania Oddziału Rejonowego WOPR w Chrzanowie 02.03.1972


39 KB
   Porozumienie z Państwową Strażą Pożarną w Chrzanowie


27 KB
   Porozumienie z Komendą Hufca ZHP Trzebinia


71 KB
   wniosek o wydanie karty id członka WOPR


34 KB
   Formularz rejestracyjny karty ratownika


13 KB
   Zestawienie tygodniowej pomocy


119 KB
   dziennik pracy pływalni krytej


120 KB
   dziennik pracy pływalni odkrytej


129 KB
   dziennik pracy kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli


3 719 KB
   Polisa OC 2019
Historia ratownictwa na Ziemi Chrzanowskiej
Ślubowanie
Prawo i przepisy
Dokumenty
Współpraca
Linki

LIOOSYS CMS - web content management