Statut Chrzanowskiego WOPR
Zarząd
Kontakt
Galeria
Wykaz sprzętu Chrzanowskiego WOPR
Teren działania

Prawo i przepisy


621 KB
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.02.2012 w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne


568 KB
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108)


1 577 KB
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06.03.2012 w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286)


308 KB
   Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających w wodzie z dnia 18.08.2011


49 KB
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 12.11.2002 Dz.U.Nr.193


110 KB
   Ustawa o Sporcie z dnia 25.06.2010


169 KB
   Fragment Ustawy o Sporcie ( najistotniejszy dla WOPR)


891 KB
   wyciąg z obowiązującego prawa wodnego 
Historia ratownictwa na Ziemi Chrzanowskiej
Ślubowanie
Prawo i przepisy
Dokumenty
Współpraca
Linki

LIOOSYS CMS - web content management