Statut Chrzanowskiego WOPR
Zarząd
Kontakt
Galeria
Wykaz sprzętu Chrzanowskiego WOPR
Teren działania

Historia

HISTORIA WOPR NA ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym 11.04.1962 r przewodniczący G.K.K.F. i T. wydał rozporządzenie nr 74 na mocy którego powołano do życia WOPR.

WOPRR na Ziemi Chrzanowskiej:

08.05.1962 r  odbyło się zebranie w Chrzanowie, którego inicjatorem był Józef Snopek, były Przewodniczący PKKF i T przy Powiatowej Radzie Narodowej. Na zebraniu tym wybrano pierwsze powiatowe władze WOPR. Komendantem Komendy Powiatowej WOPR w Chrzanowie został Zygmunt Andrzejczak. Dalsi założyciele to: Emil Tobolski, Józef Boryczko, Józef Snopek, Włodzimierz i Tadeusz  Brzozowski, Andrzej Stopa, Jakub Ropek, Bogusław Ziomek.

W 1965 r WOPR otrzymał osobowość prawną, a w 1967 r Komenda Powiatowa WOPR w Chrzanowie została przemianowana na Oddział Powiatowy WOPR. Przewodniczący: Zygmunt Jędrzejczak, z-ca Przewodniczącego: Marian Barski. 28.01.1973 r odbył się II Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy na którym wybrano Prezesa - Mariana Barskiego, który pełnił tą funkcję do 1990 r. W roku 1990 na kolejnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano na Prezesa-Marcina Kowalika, który to funkcję pełni do chwili obecnej. W 1976 r przy nowym podziale terytorialnym Oddział Powiatowy został przemianowany na Oddział Rejonowy WOPR, by w roku 2000 nazywać się Chrzanowskim WOPR-em posiadającym osobowość prawną. Przez WOPR Chrzanów przewinęło się blisko 4000 członków np. w 1962 r było 62 członków a w 1977 r 473.

W minionym 50-leciu zorganizowano około 100 kursów na stopień MR i RW. W najlepszym roku 1975 było 7 kursów (pływalnia w Libiążu i Trzebini). Zorganizowano liczne kursy sterników motorowodnych, żeglarzy jachtowych, kursy uprawniające do prowadzenia podstawowej nauki pływania czy nurkowania swobodnego. Pierwszy kurs odbył się w 1975 r - sternik motorowodny.

WOPR Chrzanów było organizatorem zawodów w zakresie ratownictwa wodnego:

        - 30.06.-02.07 1972  VI ogólnopolskie Zawody Ratownicze

        - 26-27.06.1976       X Jubileuszowe Ogólnopolskie Zawody Ratownicze

        - 28-29.06.1980       XIV Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym

        - 27-28.06 1981       XV Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym

Chrzanowskie WOPR współpracuje:

-         ZHP Trzebinia

-         Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

-         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

-         O.S.P. w Chrzanowie

-         Klub Sportów Wodnych w Trzebini

-         L.O.K. Chrzanów

-         Urząd Miasta i Gminy w Chrzanowie

-         Urząd Miasta i Gminy w Trzebini

-         Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

-         L.C.K. w Libiążu

-         P.C.K. w Chrzanowie

Instruktorzy Pływania Chrzanowskiego WOPR prowadzą naukę pływania na pływalniach w Chrzanowie, Trzebini i Jaworznie.

 
Historia ratownictwa na Ziemi Chrzanowskiej
Ślubowanie
Prawo i przepisy
Dokumenty
Współpraca
Linki

LIOOSYS CMS - web content management