Statut Chrzanowskiego WOPR
Zarząd
Kontakt
Galeria
Wykaz sprzętu Chrzanowskiego WOPR
Teren działania

Warunki i wymagania dla kandydatów na stopnie w ratownictwie wodnym1. Szkolenie podstawowe:

   a) szkolenie podstawowe jest pierwszym etapem szkolenia
        w ratownictwie wodnym
   b) szkolenie podstawowe jest dostępne dla wszystkich
        członków Chrzanowskiego WOPR
   c) w programie szkolenia nie przewiduje się egzaminów i
        sprawdzianów

2. Kurs na stopień Młodszy Ratownik:

   a) ukończony 14 rok życia
   b) ważna legitymacja członka Chrzanowskiego WOPR z
       poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy na dany
       rok kalendarzowy
   c) karta pływacka
   d) pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego, na który
        składają się:
       - przepłynięcie 50 m sposobem dowolnym w czasie 
         45.0sek
       - przepłynięcie pod wodą minimum 15 m (start z
         powierzchni wody)
       - wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z
          pracą nóg do żabki i holowanie deski pływackiej na
         dystansie 25 m

3. Kurs na stopień Ratownik WOPR:

   a) ukończony 18 rok życia
   b) ważna legitymacja członka Chrzanowskiego WOPR z
        poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy na  dany
        rok kalendarzowy
   c) działalność w WOPR, w stopniu Młodszy Ratownik co
        najmniej 1 rok
   d) staż godzinowy minimum 100 godzin pracy w charakterze
        ratownika (macierzysta jednostka WOPR),  wpisany do
        legitymacji członka WOPR
   e) specjalna karta pływacka
   f) posiadanie co najmniej 1 spośród uprawnień przydatnych
      w ratownictwie wodnym  (motorowodne, nurkowania
       swobodnego, trenera lub instruktora nauki pływania,
        żeglarskie itp)
   g) przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym w czasie
       1:45.0 min
   h) holowanie manekina na dystansie 50 m płynąc na 
       grzbiecie z pracą nóg do żabki i chwytem stosowanym  w
        ratownictwie wodnym
    i) nurkowanie z powierzchni wody na odległość 25 m
UWAGA!  Niezaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego lub braki w dokumentacji   eliminują z  uczestnictwa w kursie.  Uczestników kursu obowiązuje pozytywne zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminu końcowego.


 PowrótHistoria ratownictwa na Ziemi Chrzanowskiej
Ślubowanie
Prawo i przepisy
Dokumenty
Współpraca
Linki

LIOOSYS CMS - web content management